Mamografija kao metoda dijagnosticiranja karcinoma dojke

Mamografija kao metoda dijagnosticiranja karcinoma dojke Istaknuto

Maligni tumori predstavljaju jedan od najvećih medicinskih i socioloških problema u svijetu i kod nas. Rak dojke je najčešći tumor kod žena sa učestalošću od 25%. Svaka osma žena će tokom svog života, u zemljama sa visokim ekonomskim standardom, dobiti rak dojke , a jedna od 33 će umrijeti. Uprkost novim dostignućima, bolest se još uvijek otkiva u kasnim stadijima, kada su mogućnosti liječenja slabije.

Istraživani i najznačajniji faktori rizika za nastanak raka dojke su :

 

-ženski pol ; žene oboljevaju 100 puta više od muškaraca ;

 

-starost ; sa starenjem rizik za nastanak raka se povećava i u 95% slučajeva rak dojke nastaje kod žena iznad 40-te godine ;

 

-genetska predispozicija ; prisutna mutacija u tumor supresorskim BRCA1 i BRCA2 genima povećava rizik za nastanak raka dojke, ali i raka ovarijuma. Nosioci BRCA1 mutacije imaju 80% rizika da dobiju rak dojke ;

 

-predhodni rak dojke; žena koje ja imala rak jedne dojke ima nekoliko puta veći rizik za nastanak primarnog raka na suprotnoj dojci ;

 

-neke proliferativne benigne bolesti dojke kao što su atipična hiperplazija i duktalna papilomatoza, naročito ako se dijagnosticiraju u mlađem uzrastu, mogu povećati rizik za rak dojke ;

 

- gojaznost; postoje dokazi da povećanjem tjelesne težine kod žena u menopauzi povećava se i rizik za karcinom dojke ;

 

- stres; žene koje su izložene dugotrajnom stresu, češće oboljevaju ;

 

-višegodišnje uzimanje hormonskih kontraceptivnih sredstava - antibebi pilula ;

 

Digitalna mamografija koristi kompjutersku sliku dojke, dobivenu nakon konverzije rendgenskog snimka u digitalnu sliku. Pri tome kompjuterska ntehnika omogućava proučavanje detalja slike, koji se po potrebi mogu uvećavati ili isijecati i upoređivati sa ranijim nalazima. Ova metoda smanjuje dozu zračenja i omogućava bolje snimanje tkiva dojke, te povečanje određenih mjesta na slici radi bolje analize. Dijagnostička tačnost ove metode procjenjuje se na 85-90%. Ako se nešto na mamogramu (rednenska snimka dojki) naziva vjerovatno dobroćudnim, izgledi da će to biti karcinom manji su od 2%. Računa se da je redovnim pregledima i mamografijom moguće smanjenje smrtnosti od karcinoma dojek za oko 30%. 

 

U Poliklinici SaNaSa na Ilidži, na radiološkom odjelu digitalna mamografija se sprovodi na visoko kvalitetnom aparatu GE Performa, koji pruža sliku visokih kvaliteta i rezolucije.