Specialist

Urologija

 Naziv usluge
  Specijalistički urološki pregled
  Ultrazvuk urinarnog trakta (m. bešika, m. kanali, bubrezi )
  Ultrazvuk prostate
  Plasiranje katetera