Specialist

Urologija

BrojNaziv usluge
01 Specijalistički urološki pregled
02 Ultrazvuk urinarnog trakta (m. bešika, m. kanali, bubrezi )
03 Ultrazvuk prostate
04 Plasiranje katetera