Specialist

Stomatologija

 

STOMATOLOŠKE USLUGE

BrojNaziv usluge
01 Stomatološki pregled
02 Rtg snimak
03 Lokalna anestezija
04 Extrakcija mliječnog zuba
05 Extrakcija stalnog zuba
06 Hemostaza nakon extrakcije zuba u ponovnoj intervenciji
07 Jednopovršinska plomba
08 Višepovršinska plomba
09 Helio nadogradnja
10 Helio nadogradnja sa kočićem
11 Liječenje jednokorijenih i višekorijenih zuba
12 Prva pomoć (trepanacija)
13 Kiretaža ging. džepova
14 Impregnacija zuba
15 Zalijevanje fisura stalnih zuba kod djece

 

PROTETIČKE USLUGE

BrojNaziv usluge
16 Totalna proteza
17 Parcijalna proteza
18 Reparatura proteze
19 Wironit proteza
20 Indirektno podlaganje proteze
21 Livena nadogradnja
22 Porcelanska krunica u kombinaciji sa metalnom legurom
23 Bezmetalna krunica
24 Ortodoncija(fiksni i mobilni aparati)