Specialist

Pedijatrija

 Naziv usluge
  Specijalistički pedijatrijski pregled
  EKG
  Preoperativni pregledi sa mišljenjem za operaciju pacijenata
  Pregled djeteta sa mišljenjem za takmičarske sportove
  Davanje mišljenja za prijem u kolektiv(obdanište,škola itd.)
  Terapija(i.venska i i.muskularna)
  Inhalaciona terapija