Specialist

Pedijatrija

BrojNaziv usluge
01 Specijalistički pedijatrijski pregled
02 EKG
03 Pregled kardiološkog bolesnika
04 Preoperativni pregledi sa mišljenjem za operaciju pacijenata
05 Pregled djeteta sa mišljenjem za takmičarske sportove
06 Davanje mišljenja za prijem u kolektiv(obdanište,škola itd.)
07 Subcutana injekcija
08 Intradermalna injekcija
09 Terapija(i.venska i i.muskularna)
10
Toaleta pupka
11 Inhalaciona terapija
12 Kućna posjeta