Specialist

Otorinolaringologija

 Naziv usluge
  Specijalistički ORL pregled
  Ispiranje zvukovoda/toaleta s Acidi Borici
  Tuširanje u O.R.L.
  Aplikacija lijeka u uho ili nos
  Hemostaza u nosu lapiziranjem
  Incizija i drenaža peritonsilarnog apscesa
  Toaleta vlažne hronične medije uha
  Inhalacija
  Incizija
  Primarna obrada rane
  Previjanje rane
  Tamponada nosa