Specialist

Otorinolaringologija

BrojNaziv usluge
01 Specijalistički ORL pregled
02 Ispiranje zvukovoda/toaleta s Acidi Borici
03 Tuširanje u O.R.L.
04 Aplikacija lijeka u uho ili nos
05 Hemostaza u nosu lapiziranjem
06 Incizija i drenaža peritonsilarnog apscesa
07 Toaleta vlažne hronične medije uha
08 Inhalacija
09 Incizija
10 Primarna obrada rane
11 Previjanje rane
12 Tamponada nosa