Specialist

Oftalmologija

 

OFTALMOLOŠKE USLUGE

 Naziv usluge
  Kompletan standardni oftalmološki pregled ( 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 )
  Biomikroskopski pregled okoline, adneksa i prednjeg segmenta oka
  Kompjuterska oftalmorefraktometrija
  Kompjuterska nekontaktna tonometrija
  Ispitivanje vidne oštrine ( pokus vida ) za daljinu i blizinu
  Ispitivanje vidne oštrine za daljinu i blizinu sa korekcijom i propisivanje naočala
  Direktna oftalmoskopija očnog dna
  Određivanje i propisivanje naočala za daljinu kod astigmatizma
  Biomikroskopski pregled rožnjače i vežnjače uz bojenje fluoresceinom
  Optometrijsko određivanje i propisivanje naočala za daljinu ( 3, 5 )
  Optometrijsko određivanje i propisivanje naočala za blizinu ( 3, 7 )
  Optometrijsko određivanje naočala kod astigmatizma za blizinu ( 3, 7, 9 )
  Kompjuterska oftalmorefraktometrija i keratometrija ( 3, 14 )
  Optometrijsko ispitivanje, određivanje i propisivanje kontaktnih leća ( 2, 4, 6, 14 )
  Kompletan standardni oftalmološki pregled, propisivanje naočala i kontaktnih leća ( 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 14 )
  Oftalmobiomikroskopija očnog dna ( VOLK )
  Biomikroskopski pregled fundusa oba oka sa prizmom
  Biomikroskopski pregled komornog ugla oba oka ( GONIOSKOPIJA )
  Ispitivanje stereo vida
  Skijaskopija i ispitivanje vida na široke zjenice
  Refraktometrija i ispitivanje vida na široke zjenice sa korekcijom ( za daljinu ) 3, 5
  Aplanaciona tonometrija oba oka
  Testovi provokacije na glaukom
  Dijaskleralno prosvjetljavanje (direktno i indirektno )
  Ispitivanje raspoznavanja boja ( Ishiara test )
  Širmer test
  Fluoresceinska proba prohodnosti suznih kanala
  Ispitivanje dvoslika sa svijećom
  Ispitivanje motiliteta očiju
  Fluoresceinska skopija očnog dna
  Kompjutersko ispitivanje vidnog polja oba oka
  Hertel egzoftalmometrija

 

OFTALMOLOŠKI INTERVENCIJE I TRETMANI

 Naziv usluge
  Uzimanje brisa vežnjače i slanje na pregled
  Vađenje stranih tijela iz rožnj. i vežnj. oka
  Incizija hordeoluma
  Tuširanje vežnjače i kože kapaka
  Kiretaža majbomskih žlijezda i konkremenata
  Mehaničko odstranjivanje hemijskih agensa iz vežnjače i rožnjače
  Davanje subkonjuktivalne injekcije
  Davanje retrobulbarne injekcije
  Davanje intrabulbarne injekcije
  Aplikacija lijeka sa tupferom i zavojem

 

OFTALMOLOŠKI LASERSKI TRETMANI I OPERACIJE

 Naziv usluge
  Argonlaserska fotokoagulacija RD
  Argonlaserska trabekuloplastika
  Argonlaserska iridotomija
  Argonlaserska iridoplastika
  Argonlaserski tretman periferne degen. retine
  Argonlaserski tretman okluzije ogranaka CRV
  Argonlaserski tretman okluzije CRV
  Ciljani argonlaserski tretman makularnog područja
  „Grid“ argon laser
  YAG laserska iridektomija
  YAG laserska membranektomija
  YAG laserska kapsulotomija
  Argon i YAG laserska iridosin. ehioliza i sinehiotomija