Specialist

Neuropsihijatrija - Neurologija

 Naziv usluge
  Specijalistički pregled
  Color dopler vrata
  TCD( Transkranijalni dopler )
  EMNG, EMG