Specialist

Medicina rada

BrojNaziv usluge
01 Pregled specijaliste medicine rada
02 Ljekarsko uvjerenje za vozača amatera “B” kategorije
03 Ljekarsko uvjerenje za vozača profesionalca “C”, “D”, “E” kategorije
04 Ljekarsko uvjerenje za posao (bez posebnih uslova rada)
05 Ljekarsko uvjerenje za posao sa posebnim uslovima rada
06 Ljekarsko uvjerenje za rad na visini
07 Ljekarsko uvjerenje za državljanstvo i boravak
08 Ljekarsko uvjerenje za odlazak u inostranstvo
09 Ljekarsko uvjerenje za sud
10 Ljekarsko uvjerenje za vjenčanje
11 Ljekarsko uvjerenje za dobrovoljno zdravstveno osiguranje
12 Ljekarsko uvjerenje za usvajanje djeteta