Specialist

Laboratorija

 

HEMATOLOŠKO-BIOHEMIJSKI SASTAV

 Naziv usluge
  Sedimentacija eritrocita
  Krvna slika (eritrociti,hemoglobin, hematrokrit, leukociti, trombociti...)
  Diferencijalna krvna slika
  Vrijeme krvarenja
  Vrijeme koagulacije
  Protrombinsko vrijeme, INR
  APTT
  Fibrinogen
  Urin sa sedimentom
  Glukoza
  HbA1C (tromjesečni šećer)
  Urea
  Kreatinin
  Acidum urikum (urati)
  Holesterol
  Trigliceridi
  HDL - Holesterol
  LDL - Holesterol
  Bilirubin (ukupni)
  Bilirubin (direktni)
  Bilirubin (indirektni)
  Fe ( Tibc, Uibc, Index zasićenja )
  AST (Aspartat amino transferaza)
  ALT (Alanin amino tranferaza)
  gGT (gama GT)
  CK (kreatin kinaza)
  LDH ( laktat dehidrogenaza)
  Alkalna fosfataza
  Kisela fosfataza
  Alfa amilaza u serumu i urinu
  Ukupni proteini
  Albumini
  Globulini
  Natrij
  Kalij
  Kalcij
  Hloridi
  Fosfor
  Magnezij
  Feritin  
   

 

MIKROBIOLOŠKE PRETRAGE

 Naziv usluge
  Bris guše
  Bris nosa
  Bris uha
  Bris oka
  Bris rane
  Uretralni bris
  Uretralni bris na Chlamydiu
  Uretralni bris na Mycoplasmu
  Vaginalni bris
  Vaginalni bris na Mycoplasmu
  Cervikalni bris
  Cervikalni bris na Chlamydiu
  Urinokultura
  Koprokultura
  Stolica na parazite
  Kultura na kvasnice (Candida albicans)
  Analni bris
  Nativni mikološki preparat  

HORMONALNE, IMUNOLOŠKE, REUMATOLOŠKE PRETRAGE

 Naziv usluge
  Hormoni štitne žlijezde (FT3, FT4, TSH)
  Polni hormoni a) Estradiol b) Progesteron c) Prolaktin d) LH e) FSH f) Testosteron
  a) Hepatitis B (HbsAg) b) Hepatitis C (HCV)  c) CEA d) CA 15-3 e) CA  19-9 f) CA 125 J) Total PSA, Free PSA, Ratio K) AFP L) Beta HCG
  HIV
  TPHA
  HBA1C
  Helicobacter pylori
  Reuma faktori  a) RF b) CRP c) ASTO d) WALLER ROSE
  Krvna grupa i Rh faktor

Priprema: Radi što tačnijih rezultata, poželjno je da se svi uzorci daju ujutro, prije doručka. Materijal za laboratorijsku obradu se prima od 07.30 do 13.00.
Napomena: U dogovoru sa pacijentom obavljamo i kućne posjete.