Specialist

Kardiologija

BrojNaziv usluge
01 Specijalistički kardiološki pregled
02 EKG snimak
03 Ehokardiografija (ultrazvuk srca)
04 Ergometrija (test opterećenja srca)