Pulmologija

Pulmologija

 Naziv usluge
  Specijalistički pregled pulmologa
  Spirometrija sa očitavanjem
  Bronchodilatatorni test