Nefrologija

Nefrologija

 Naziv usluge
  Specijalistički nefrološki pregled
  EKG snimak
  Klirens kreatinina
  Priprema za peritonealnu dijalizu,hemodijalizu i transplantaciju bubrega
  Uretralni bris
  Liječenje polno prenosivih bolesti
  Obrada hroničnih bubrežnih bolesnika za IK