Interna medicina

Interna medicina

 Naziv usluge
  Specijalistički internistički pregled
  EKG snimak
  Terapija (i.venska i i.muskularna)