Interna medicina

Interna medicina

BrojNaziv usluge
01 Specijalistički internistički pregled
02 EKG snimak
03 Terapija (i.venska i i.muskularna)

 

NEFROLOGIJA

BrojNaziv usluge
08 Specijalistički nefrološki pregled
09 EKG snimak
10 Klirens kreatinina
11 Priprema za peritonealnu dijalizu,hemodijalizu i transplantaciju bubrega
12 Uretralni bris
13 Liječenje polno prenosivih bolesti
14 Obrada hroničnih bubrežnih bolesnika za IK